Hytten Store Klaus                                          Lejebetingelser:
1. Udlejer fremsender kontrakt, og lejer betaler depositum og lejen jævn føre indgået kontrakt.
2. Ved accept af lejemålet (mundtligt / Skriftligt /booking på www.storeklaus.dk) er lejer indforstået med at aftalte depositum skal indbetales til udlejer, selvom lejemålet skulle blive annulleret fra lejers side uanset årsagen -> Man får 50% retur af (skal betale) depositum hvis man har booket Store Klaus og aflyser igen før 180 dage før lejemålet starter og efter 180 dage betales der ikke noget tilbage
3. Ved afbestilling senere end 180 dage før lejemålet slutter forpligter lejer sig til at betale 100 % af lejen inkl. hele depositummet ref. ovennævnte
4. Udlejer forbeholder sig ret til udlejning til anden siden, såfremt depositum og lejen ikke er indbetalt rettidigt, depositum og evt. leje (såfremt lejen ikke er opsagt rettidigt) betales af lejer, selvom det lykkes at få Store Klaus udlejet til anden side, ref. punkt 2 og 3
5. Store Klaus skal afleveres i samme stand som Store Klaus er modtaget ved lejemålets begyndelse – dvs. at I selv skal gøre rent efter Jer – det såvel ude som inde. Der kommer et rengøringsfirma efter Jer, for at sikre at rengøringen er gjort tilfredsstillende således at Store Klaus modtages at nye lejere pænt og ordentligt. Der betyder for Jer at der skal ryddes op inkl. stole / bord sættes på plads, Der skal støvsuges + vaskes gulve. Alt køkkenservice som er brugt under lejemålet skal vaske op, Ovn / komfur /køleskab skal rengøres, opvaskemaskine tømmes, skrald tømmes i de grå affaldscontainere. Er ovennævnte ikke udført af lejer, vil lejer blive faktureret for udført ekstra arbejde opgave for opgave. OBS – Hvis I ønsker det kan rengøring efter Jer tilkøbes – venligst e-mail os
6. Såfremt der sker skader på Store Klaus under lejemålet accepterer lejer at dække for disse tab, som vil blive faktureret lejer efter lejemålet. Skaderne kan bl.a. være;

6.1. Ødelagt køkken service + ovn, opvaskemaskine, komfur, køleskab, Kaffemaskine mv. –  vinduer, fodboldmål, terassemøbler mv. 

6.2. Inventar ala. Borde, stole, senge, madrasser, gardiner mv.

6.3.Døre / vinduer og tilhørende glas, samt toilet, håndvask og armatur mv
7. Udlejer kan ikke garantere at servicen efter sidste udlejning er 100% rengjort -> flere fortolkninger på hvad rent er !! – lejen på Store Klaus er ikke justeret de seneste år, hvis rengøringsselskabet skulle gennemgå alt service inden ny udlejning skulle jeg justere lejen. Hvilket jeg ikke ønsker – så heller punkt 7, men jeg kan kun opfordre alle lejere til at gøre servicen rent efter brug, for hvis jeg opdager det ikke er sket, vil jeg fakturere time for time hvad det har kostet at få servicen rengjort efter jeres brug. – Der bliver ad hoc taget stikprøver af servicen rengøringsstand, for at kunne retfærdiggøre evt. udgift fremsendes til seneste lejer.
Praktiske Foranstaltninger:
1. Nøgle information til Store Klaus vil blive fremsendt / udleveret i dagene op til lejemålets start.
2. Lejer accepterer at El forbrugsprisen ligger over gennemsnittet, idet Store Klaus har en grund temperatur ved lejers ankomst, således at det er hurtigere at varme Store Klaus op til brug, samt at køleskab og fryser er klar til brug ved ankomst.
3. Lejer aflæser vand (i køkkenet under håndvasken) og El (til højre for hoveddøren i skabet) når alle gæsterne har forladt Store Klaus, og repræsentant for lejer er den sidste til at forlade Store Klaus.
4. Store Klaus ligger i naturen og der er naboer, hvilket betyder at der skal tages hensyn, det betyder at:
1. Fyrværkeri er ikke tilladt, idet der er mange dyr i området bl.a. heste som ikke tåler fyrværkeri.
2. Affald må ikke efterlades i naturen – brug de grå containere. HUSK at der er en bio container til Bio affald, som kun må bruges til Bio affald, flere lejere respektere ikke sortering af affald og kommer også glas mv. i de grå containere, og fylder dem op med telte og luftmadrasser, hvilket ikke er almindeligt affald – ligesom pap skal dette også tages med retur.
3. Venligst tag hensyn og luk døre / vinduer såfremt der spilles højt musik.
5. Indenfor i Store Klaus er rygning ikke tilladt – venligst brug terrassen og tag askebærer med ud på terrassen, såfremt der skal ryges.
6. Tyggegummi bruges af rigtig mange, hvilket er helt ok, også på Store Klaus. Venligst sikre at tyggegummi efter brug afleveres i skraldespande og ikke under madrasser / på gulve mv. Lejer acceptere at der kan komme ekstra regning for rengøringen, såfremt ovennævnte ikke følges.
7. Såfremt pejsen er blevet brugt, skal den rengøres efter brug. Aske (ikke gløder) kan afleveres i bålpladsen til højre for terrassen.
8. Ingen Sko i sengene – det giver for mange pletter på vægge /madrasser som I selv skal betale for at få udbedret
Rigtig godt ophold på Store Klaus.

Rigtig godt ophold på Store Klaus.