Lejebetingelser

Hytten Store Klaus                                          Lejebetingelser:

 1. Udlejning af Store Klaus kan ske til organiserede frilufts- og naturorganisationer så som spejderorganisationer og andre organisationer med friluftsliv og naturoplevelser som formål. Udlejning kan ligeledes ske til lejrskolevirksomhed for børnehaver, for skolefritidsundervisning, for skoleklasser op til 6. klasse samt til konfirmandundervisning
 2. Bookning af Store Klaus kan udelukkende foretages via hjemmesiden; www.storeklaus.dk, såfremt der sker ændring i din booking fra din side f.eks. flytte fra en dato til en anden indenfor samme år, vil det betyde et fee på op mod 500 kr. som trækkes i depositummet.
 3. Efter bookningen fremsendes en kontrakt, hvorefter lejer indbetaler anførte depositum og lejebeløb jævnfør indgået kontrakt
 4. Indbetaling af depositum skal indbetales seneste 14 dage efter en bookning, men lejebeløb skal indbetales senest 180 dage før lejemålet starter
 5. Ved aflysning af en booking af Store Klaus180 dage før startdato for lejen, tilbagebetales 50% af depositum / der skal betales 50% af depositum, samt 100 % af lejebeløbet. Ved aflysning efter de 180 dage tilbagebetales hverken depositum eller lejebeløb
 6. Udlejer forbeholder sig ret til udlejning til anden siden, såfremt depositum og lejebeløb ikke er indbetalt rettidigt (jævn pkt. 4 og 5). Lejer er fortsat forpligtet til at indbetale såvel depositum som hele lejebeløbet
 7. Store Klaus skal afleveres i samme stand som den blev modtaget ved lejemålets begyndelse. Dvs. at I selv skal gøre rent efter jer – det såvel ude som inde:
 8. Der skal generelt ryddes op i hele Store Klaus – inkl. alle køjer lige som stole / bord sættes på plads
 9. Der skal støvsuges og vaskes gulve
 10. Al køkkenservice, som er brugt under lejemålet, skal vaske ordentligt op og sættes på rette plads
 11. Ovn / komfur /køleskab skal rengøres og opvaskemaskine tømmes
 12. Skrald tømmes i de grå affaldscontainere, der står udenfor.
 13. Er ovennævnte ikke udført af lejer efter endt leje, vil lejer blive faktureret time for time for udført ekstra arbejde opgave for opgave
 14. Udlejer kan ikke nødvendigvis garantere, at rengøringsniveauet efter foregående udlejning er på 100%, da der er flere fortolkninger på, hvad rent er!!  Derfor opfordrer jeg alle lejere til at gøre rent som anført i pkt. 8.
 15. Der bliver ad hoc taget stikprøver af rengøringsstand, for at kunne retfærdiggøre evt. merudgift fremsendt til seneste lejer. Der faktureres time for time for evt. ekstra rengøring efter endt leje
 16. OBS – Det er muligt at tilkøbe slutrengøring efter aftale med udlejer – venligst e-mail os på info@storeklaus.dk
 17. Såfremt der sker skader på ting, inventar mv. tilhørende Store Klaus under lejemålet, accepterer lejer at dække for disse tab og vil blive faktureret af udlejer efter lejemålet. Skaderne kan bl.a. være;
 18. Ødelagt køkkenservice, ovn, opvaskemaskine, komfur, køleskab samt kaffemaskine mv.
 19. Vinduer, fodboldmål, terrassemøbler mv. 
 20. Inventar så som borde, stole, senge, madrasser, gardiner mv.
 21. Døre, vinduer og tilhørende glas, samt toilet, håndvask og armatur mv.
 22. Praktiske Foranstaltninger:
 23. Nøgle information til Store Klaus vil blive fremsendt / udleveret i dagene op til lejemålets start
 24. PARKERING – der må ikke parkeres på Almagervej, da det er en brandvej – brug venligst parkeringsområdet inde på Store Klaus grunden – dog ikke græsset. Marken overfor Store Klaus kan også bruges til Parkering
 25. Da Store Klaus ligger i naturen, kan der være mus både udenfor og indenfor. Der er bokse og mussegift, som i vinterperioden vil være sat ude langs Store Klaus vægge, så det skulle begrænse musene adkomst indenfor i Store Klaus. Gerne kontakt udlejer, hvis I ser mus i forbindelse med jeres ophold i sommerperioden – så kan udlejer guide jer til, hvor muse gift og bokse er, og I kan selv sætte bokse ud
 26. Lejer accepterer, at el-forbrugsprisen ligger over gennemsnittet, idet Store Klaus har en grundtemperatur ved lejers ankomst, der gør det hurtigt at varme Store Klaus op til brug, samt at køleskab og fryser er klar til brug ved ankomst
 27. Lejer aflæser selv vand (i køkkenet under håndvasken) og el (til højre for hoveddøren i skabet), når alle gæsterne har forladt Store Klaus. OBS en repræsentant for lejer aflæser og er den sidste, der forlader Store Klaus
 28. Vis hensyn:
 29. Store Klaus ligger i naturen og har omkringliggende naboer, hvilket betyder at der skal tages hensyn
 30. Fyrværkeri er ikke tilladt, idet der er mange dyr i området bl.a. heste som ikke tåler fyrværkeri
 31. Affald må ikke efterlades i naturen – brug de grå containere. HUSK at der er en speciel container til Bio affald, som kun må bruges til Bio affald. De grå containere er IKKE til glas, pap, telte, luftmadrasser mv. Sidste nævnte slags affald skal lejer selv sørge for bliver bortskaffet i relation med endt lejemål
 32. Venligst tag hensyn og luk døre / vinduer såfremt der spilles højt musik. Det er ikke tilladt at spille musik udendørs
 33. Indenfor i Store Klaus er rygning IKKE tilladt – venligst brug terrassen og tag askebægre med ud på terrassen, såfremt der skal ryges. Smid ikke cigaret skodder udenfor på jorden
 34. Tyggegummi bruges af rigtig mange, hvilket er helt ok – også på Store Klaus. Venligst sikre, at tyggegummi efter brug afleveres i skraldespande og ikke under madrasser, på gulve mv. Lejer accepterer, at der kan komme ekstra regning for fjernelse af tyggegummi, såfremt ovennævnte ikke følges
 35. Er pejsen er anvendt, skal den rengøres efter brug. Aske (IKKE gløder) kan afleveres i bålpladsen til højre for terrassen
 36. Ingen Sko i sengene – det giver pletter på vægge og madrasser, som lejer selv skal betale for at få udbedret

Rigtig godt ophold på Store Klaus 😊